ХYЛИСӨӨРЭЙ

Хари холын газарта
Гансаартажа ядахадаа,
Байдалаа дүүрэн хөөрэхыем
Xайра гансам хүлисөөрэй.

Зүүгэй холын хизаарта
Зулгы дайдаяа hанажа,
Зүрхөө шатаан уйлахыeм
Tүрэл арадни хүлисөөрэй.

Сагай бэрхэ эрьесээдэ
Хаян шамайгаа ябахыем,
Ойлгон намайгаа хүбүүмни
Yнэн зүрхэнhөө хүлисөөрэй.

22.12.2008

Добавить комментарий