ШИ БИДЭ ХОЁР

Ши бидэ хоёр – хоёр ондоо замбуулин,
Ши бидэ хоёр – тэнгэриин хоёр одод.
Ши намда – нажарай халуун наран!
Би шамда – арбан табанай hара!

Бидэ хоёрой дунда – унтаршагуй суранзан!
Бидэ хоёрой хүбүүн – сэбэр дуранай эржэн!

Ши бидэ хоёр – Зэдын бурьялма долгин,
Ши бидэ хоёр – аажамхан талын шубууд.
Ши намда – зүрхэнэйм дуута баяр!
Би шамда – үдэшын гуниг жаргал!

Бидэ хоёрой дунда – унтаршагуй суранзан!
Бидэ хоёрой хүбүүн – сэбэр дуранай эржэн!

10.01.2009

Добавить комментарий