НАЙДАХАА БОЛЁОБ…

Байдалай түргэн эрьесээдэ
Ябадал хоорондоо шатаан,
Дуратайб шамхандаa, гэжэ
Дууhан зүрхыeм абааш.

Эльгэ нимгэхэн намайе
Нарамни гэдэг hэмнэйш,
Дурлааб гэхэдэм, баhал,
Дуратайб – гэдэг бэлэйш.

Сэдьхэлдэм уярна hэмнэйш,
Уйдхарым ойлгоно бэлэйш.
Зүрхөөрни наадахаа болёoш,
Дуратайб гэжэ – мартaaш.

Зүрхөө даража hурааб,
Найдахаа дахин болёоб,
Хүрьhэтэ сэнхир талын
Боро гургалдай болооб.

Сахилзаата талын хадхуул,
Гэнэ намайеш хүнүүд,
Зүрхэнhөөм үлэhэн сог –
Мүльhэнhөө мүндэлhэн ургы.

28.01.2009

Добавить комментарий