НАҺАН

Энэ наhан – ши бидэ хоёр,
Энэ наhан – эжы аба хоёр,
Энэ наhан – түрэл арад зомной,
Энэ наhан – тэнюyн тоонто нютагнай.

Наhанай жаргал – үхибүүд,
Нангин дуранай сэсэгүүд.
Наhанай жаргал – нүхэдүүд,
Нарата дэлхэйн мүшэдүүд.

Энэ наhан – бидэ хоёрой булэ,
Энэ наhан – монгол угсаатан зон,
Энэ наhан – аялгата тала дайдамнай,
Энэ наhан – Буряад Эхэ Оромной.

14.01.2009

Добавить комментарий