ЛУДУБ ОЧИРОВТА

Хөөрхэн жаахан хүбүүхэн
Ямар hайхан хоолойтойбши,
Бээлэйн зэргэ үхибүүхэн
Талын бүргэдтэл зүрхэтэйлши.

Дуугаа татан дэлхэй дээрэ
Бишыхан одон яларнаш,
Эльгэ зүрхыем уяруулнаш,
Бурхандаа зальбарнам – шинии түлөө.

05.01.2009

Добавить комментарий