ХАБАРАЙ ҺАЙХАН ҺОЛОНГО

Хабарай hайхан hолонго
Зүүдэндэм талыем hануулна,
Ханхинуур хонгёо дуунууд
Зүрхыем дахин уяруулна.

Нажарай сэлмэг тэнгэри
Наранай шарай баярлуулна,
Түрэл арадайм дуунууд
Тахидаг уулым hануулна.

Намарай шааяма бороо
Ногоонхон тайгым hануулна,
Номгохон дайдым дуунууд
Найдаhан гансыем уяруулна.

Yбэлэй хүйтэн hүнинүүд
Саhата талыем hануулна,
Зүрхэнэйм аялга дуунууд
Айдархан гансыем уяруулна.

Yе сагай hэлгэлдээн
Сэдьхэлэйм уйдхар hануулна,
Ханилhан гансым дуран
Аглагхан зүрхыем уяруулна.

08.10.2009

Добавить комментарий