ТАЛАЯА ҺАНААБ

Хүхэ номин огторгой доро
Ханхинуур дуугаа татанaб,
Хүрьhэтэ алтан дэлхэй дээрэ
Халюун талаяа haнанаб.

Бурин Хаан баабайн хормой дээрэ
Басаган түрэжэ айлшалнаб,
Инзагата нютагай альган дээрэ
Булжамуур шубуундал жэргэнэб.

Зэдэ голой бурьялма уhанда
Аршаан болохо шүлэгүүд,
Борьё талын үргэн энгэртэ
Ая гангын ягаан сэсэгүүд.

Юртэмсэ дэлхэйн нүгөө талада
Һанаа сэдьхэлыeм гамнаарай,
Эрьехэ сагай бусаха хаhада
Гашуун нюлбаhыeм аршаарай.

12.06.2009

Добавить комментарий