Cагаан hараар! Сагаалганаар!

Ая гангаар гэрээ арюудхажа,

Арбан сагаан буян эдлэжэ,

Тулиhан х?ндэ туhа боложо,

Газардаhан х?ндэ гараа hарбайжа,

Yтэлhэн ?бгэд х?гшэдые,

?ндыжэ бай?ан ?хиб??дые

?дэр б?ри баярлуулжа,

Урдуураа гара?аниие ундалуулжа,

Хойгураа гара?аниие хонуулжа,

Х?нжэл??р д??рэн ?хиб??дтэй,

Хотоор д??рэн малтай,

Арад зондоо х?ндэтэй,

Т?мэн зондоо суутай,

Хабарай ерэхэ б?ри

Ургы сэсэгтэл ?албаржа,

Он орохо б?ри

Омог дорюун ажа?уужа,

Ута на?а на?алжа,

Удаан жаргал эдлэжэ,

Амгалан мэндэ,

Иимэл ?айханууд зандаа

Ябахатнай болтогой!

сагаалган

Добавить комментарий