Зүрхэн соомни тэгшэхэн hолонго

Зүрхэн соомни тэгшэхэн hолонго –
Хажуудаш абяагүйхэн ябанаб.
Хэлэhэн үгэнүүдэйш хүгжэмхэн
Һанаандам аятайханаар шэнгэнэ.

Жаргалай шубуун гар дээрэм hуунхай –
Сэдьхэлэй мүрэн абаад ерээ шамай.
Хүрьhэтэ дэлхэйн алтан амар заяа
Наhанайм гуниг дурые аргалаа.

19.09.2014

Добавить комментарий