Инаг дуран субад мэтэ

Инаг дуран субад мэтэ
Шулуута зүрхэндэм эгтээ түрөө.
Дуута шүлэг бадма мэтэ
Һaнаа бодолым сэсэгээр бүглөө.

Уйдхар гуниг шуhан соомни
Нангин заяа сэдьхэл болоо.
Тоонто нютаг наhан соомни
Хонхын мүнхэ соносхол золгоо.

Найдал дүүрэн талаан зориг
Ухаан бэлиг хайраа ойлгоо.
Хүхэ номин тэнгэри доро
Бэе бэеэ hүзэглэн олоо.

Добавить комментарий