ГУНГАРБА ДЭЭРЭЭ ХАДАГАЛhАН ДУРАМНИ

Гунгарба дээрээ хадагалhан дурамни
Дуулахаа болиhон зүрхыем шатаана,
Бусажа эрьехэ тэнгэриин үндэртэ
Булжамуур шубуухайн хонгёо дуундал.

Гансаартан ядаhан hанаандам шимни
Гуламта нангин галхандал болонхойш,
Найдалаар билтарhан үбшэн зүрхэндэмни
Сэдьхэлэйм гашуун гуниг бололойш.

04.12.2010

Добавить комментарий