Буряадай уран зохёолhоо

Даши-Дабаа Мункуев. «Таладаа гарабаб» (прозаическа поэмэhээ хэhэг)

Сагаан, сагаан, сагаан…
Сагаан эдеэнэй дээжэ, сагаан талын дээжэ. Сагаан ябадалай аялга, сагаан хүсэлэй уялга. Өөдөө харан үлыгыт – хүбэн сагаан үүлэд, доошоо харан бүхыгыт – хөөhэн сагаан долгид. Хүнды сооhоо хөөрэhэн хүнгэн сагаан манан, хүндые үргэжэ гараха хүнэй сагаан наhан.
Сагаан, сагаан, сагаан…
Толгойн үhэн хара гү, тодорходоо сагаан юм, hанаан сэдьхэл хара гү, хайлахадаа сагаан юм, эрбэлзэгшэ нюдэд хара гү, энеэбхилхэдээ сагаан юм, амин бэеымнай холбоhон яhаншье сагаан юм.
Сагаан, сагаан дэлхэй дээрэ сагаан аарсаяа амсаhаар, сагаа тоолон дуулаhаар, сагаанаар ябажа үнгэрхэб. Нара тойрон жороолhон сая түбинүүдтэл, голоо гороолжо эрьелдэнгүй, горхо умбахаяа айнгүй, ехые хомхойржо hарбайнгүй, багые шамарлажа голонгүй, уйтан харахан нюдөөрөө уйдхар гуниг шэнгээнгүй, ярагай сагаан бэедээ ядарал зоболон халдаангүй, агаар мүнхэ огторгойнгоо аялга дууниинь шэнгеэр, амидарал сагаан дэлхэйнгээ баяр жаргалынь шэнгеэр, уйдхар гашуудалынь шэнгеэр, энеэдэн нёлбоhониинь шэнгеэр наhаяа эдлэн ябахадаа, саадахи дабаанай хаяада гү, саадахи дабаанай оройдо гү, саадахи дабаанай саанань гү – сагаан болзороо дүүргэжэ, саhан шэнгеэр хайлахадаа, үбсүүн дээрээ үргэhэн үлгэн эхэ газараа үриин мүнхэ энхэрэлээр үнэсэн, тэбэрин унахалби.
Наhан иигээд дүүрэхэ бэшэ: наран мандажал байха, найдал мүндэлжэл байха, хүүгэд түрэжэл байха, хүгжэм зэдэлжэл байха…

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс