Хүннүгэй ба монгол эзэнтэ уласай үедэ

Байгалай урда бэеын газар дайда эртэ урдын сагhаа Түб Аазиин түүхэ, соёлтой гээшэ. Энэ хизаарай улад зон хэдэн мянган жэл соо түби дэлхэйн энэ хубида болоhон гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдые үзэhэн байна. Байгалай үмэнэхын газарай тон урда холын түүхын hонирхолтой намтар хүннүгэй (хунну) үедэ байгаа (энэ хадаа Европын литээр 1 зуун жэлэй hүүл 3 зуун жэлэй мүн лэ hүүлэй үе байгаа) Хүннүгэй гүрэн түрэдэ олон ондoo гарбалтан байгаа.

Тэдээн соо, түрүүлэн хэлэбэл, олонхинь монгол, зарим тэды түнгүүс, ираан, хути (хид), юкагир, түүрэг, саамояд гарбалай зон байhан гэхэ. Түүхын баримтануудай ёhooр Хүннү хадаа Түб Аазиин нүүдэлшэдhээ бүридэhэн хүсэтэ гүрэн түрэ байгуулжа, 300 жэлдэ байгаа.

Монгол эзэнтэ уласай үедэ

Тэрэнэй удаа хэдэн мянган жэлэй хугаасаа соо нүүдэлшэдэй гүрэн түрэнүүд хубилжал байдаг hэн ха. Һүүлэй hүүлдэ Чингис хаан 1206 ондо монгол угсаатаниие ехэбшэлэн нэгэдхэжэ, Монголой эзэнтэ гүрэниие байгуулhан гээшэ. Тэрэ гүрэн түрын айхабтар шанга журам доро Байгалай урда бэеын хизаарай олон угсаатан Чингис хаанай мэдэлдэ ороод, тэрэнэй уг удамуудай дайшалхы албанда ябаа юм. Чингис хаанай гүрэн түрын унахада, баян газарай эзэдэй (феодалнуудай) зүрилдөөтэй, хёмороотой Монгол гүрэн үлөө hэн. Байгал далайн хойто, урда бэе руу нүүжэ ерэhэн олон обог, угсаатан тэрэ Монгол гүрэнэй мэдэлдэ hааб даа.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс