Дэлхэйн зэндэмэни

1996 ондо ЮНЕСКО-гэй конвенциин шиидхэбэреэр алдарта манай Байгал далай бүхэдэлхэйн нүүсэ баялиг гэжэ соносхогдоо. Ямар ушарhаа иимэ шиидхэбэри абтааб? Байгал далай дэлхэйн эгээл үнинэй нуурнуудай нэгэн. Байгал далайда бүхэдэлхэйн 20% дээдэ шанартай дабhагүй уhан оршоно. Дэлхэй дээрэ ушардаг 2600 янзын ан амитан, ургамал ногооной 84%-нь Байгал далай соо ушарна. Байгал эрдэмэй болон үзэмжэтэ hайхан тон сэнтэй үзэгдэлнүүдэй нэгэн болоно. Нангин далаймнай дэлхэйн соёлой ба байгаалиин нүүсэ баялиг гэжэ тоологдоно.

Бүхэдэлхэйн нүүсэ баялигта 300 гаран соёлой ба байгаалиин хүшөөнүүд оронхой. Жэшээнь, Египедэй пирамиданууд, Йеллостоунска парк, Энэдхэг гүрэнэй Тадж-Махал, Версалиин ордон, Росси гүрэнэй Коми Республикын экологическа арюун ой тайга г.м. Тэдэнэй тоодо манай Байгал далай оронхой.

«Дэлхэйн соёлой ба байгаалиин нүүсэ баялиг хамгаалха тухай» гэhэн ЮНЕСКО-гэй конвенци 1972 ондо ООН-ой Генеральна Ассамблейн зарлигаар баталан абтаhан юм. Энэ документдэ 136 гүрэн гараа табиhан байдаг.

Mанай республикын саашанхи экономическа хүгжэлтэ Байгал далайтай нягта холбоотой. Байгал далай хадаа хүнэй сэдьхэл баясуулха, ухаа гэгээрүүлхэ шэдитэй, тиимэhээ далайгаа бузарлангyй хамгаалха, саашадаа hалбаран хүгжүүлхэ гээшэ шухала асуудалнуудай нэгэн болоно.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс