Байгалай хаданууд

Байгал далай томо хада уулануудаар хүреэлэгдэнхэй. Баруун таладань Примориин ба Байгалай шэлэнүүд, урда таладань Хамар Дабаан, зүүн хойто зүгтэнь Улаан Бургааhата ба Баргажанай дабаанууд тулган байдаг. Зунай ааяма халуун yедэшье орьёл yндэрнүүдэй орой мүнхэ мүльhөөрөө сайбалзан харагдадаг. Байгалые тойроод байhан хадануудай эгээл үндэр оройнуудые тоолобол, эдэ болоно: Баргажанай дабаан 2840 м үндэртэй; Байгалай шэлын үндэр – Черскын хада – 2573 м; Хамар-Дабаанай үндэр – Хаан Уула – 2371 м; Примориин шэлын үндэр – Гурбан толгойто мундарга – 1728 м.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс